AFTER

Bratislava
Autori: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Radoslav Hamara
Foto: Matej Hakár

AFTER je malým lokálnym barom, na hranici obytnej štvrte 500 bytov, susediaci s rozvíjajúcou sa novou štvrťou bratislavského downtownu. Je tak trochu protipólom monštra nákupného centra s autobusovou stanicou, hľadajúc mestotvorné atribúty, ktoré táto lokalita postráda. AFTER je pre každého, kto hľadá afterwork, afterbike, aftershopping. Miesto, kde môže stráviť čas v kontakte s ulicou. Po obvode len 42m2 priestoru sa tiahne triptych čalúnenej zostavy poskytujúcej všetky možné výšky sedenia či státia. Dominantou priestoru je betónový bar, ktorý s betónovou podlahou, stropom, čiernou omietkou a nerezovou technológiou definuje základný materiálový koncept.