Brusnicová A

Bratislava
Autori: Matej Grébert
Foto: Pavel Meluš

„Dva podobné domy ‐ dva rôzne prístupy. Obidva domy majú podobný základný pôdorys a dispozičnú logiku, no predsa sú úplne iné.“