Bytové domy Kamence, Etapa 1

Kysucké Nové Mesto
Autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, Ján Augustín, Iveta Augustínová Iné: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová
Foto: SLLA

Tri bytové domy sú prvou etapou pripravovanej obytnej zóny na rozhraní existujúceho mesta, sídliska, rodinných domov, centra mesta a biokoridoru rieky. Masterplan vychádza z predpokladu postupnej realizácie jednotlivých etáp ako samostatných projektov organizovaných do pásov vymedzených ulicami so vstupmi, spoločnými priestormi, vybavenosťou a parkovaním na povrchu zohľadňujúcim ekonomické možnosti regiónu. Zelené koridory sú súčasťou každého pásu, prepájajú nábrežie s existujúcou časťou mesta, aby nová zástavba nebola bariérou medzi mestom a riekou, ale spájajúcim elementom.