Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba

Bratislava
Autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký
Foto: Michal Vršanský