Bytový dom – Nový háj

Bratislava
Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Drahan Petrovič, Katarína Uhnáková, Emanuel Zatlukaj
Foto: Ľubo Stacho

„Spoluautormi tohto domu nie sú len architekti, ale aj jeho obyvatelia. Architekt by mal s ľuďmi spolupracovať a snažiť sa porozumieť ich hodnotám.“
Igor Lichý