Centrála Gumex Slovakia

Nitra
Autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka
Foto: Branislav Hovorka

„Sklonená zasklená fasáda je otočená smerom k rýchlostnej ceste. Stavbe to vytvára dynamickú vnútornú atmosféru a firme zapamätateľný vonkajší vizuál.“