CHATA TOMKY

Rekreačná oblasť Tomky , Borský Svätý Jur
Autori: Martin Maňo, Tomáš Amtmann
Foto: Matej Hakár

Novostavba víkendovej chaty sa nachádza na identickej pôdorysnej stope jej predchodkyne. Dokonca pracuje aj s pôvodným tvaroslovím. Novým spôsobom rieši funkčné vrstvenie, svetlé výšky a taktiež poskytuje efektívnejšie energické hospodárenie. Hlavným motívom návrhu bolo plynulé prepojenie interiéru hlavného pobytového podlažia s exteriérom pomocou stupňovitých terás. Tie počas letných mesiacov umožňujú jej užívateľom tráviť čas mimo interiéru, ale zároveň „na dome“. Južná na jazero orientovaná terasa slúži ako „sundeck“, severná orientovaná do borovicového lesa poskytuje tienené stolovanie.