Cyklomost slobody

Bratislava
Autori: Milan Beláček
Spolupráca: Zoltán Agócz, Ľuboš Rojko
Foto: Milan Beláček

„Architektonické riešenie je výsledkom hľadania efektívneho tvaru, bio-dizajnu a symetrickej úspornej konštrukcie s veľkým rozponom nad riekou a malým rozponom nad inundáciou.“
Milan Beláček