Danubiana Maulensteen Art Museum

Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo
Autori: Ján Kukuľa, Jozef Jakuš
Foto: Matej Kováč

„Múzeum umenia ako oáza pokoja a miesto meditácie pre vnímavých ľudí založené na viacnásobnej synergii nového a pôvodného, architektúry a krajiny, architektúry a umenia.“
Ján Kukuľa