Dom na jazere

Jakubov
Autori: Peter Rakšány, Marián Rímeš, Patrícia Schafferová, Dezider Rakšány
Foto: Peter Rakšány

„Veríme, že krása inšpirovaná prírodou vie byť pretavená do stavby.“
Peter Rakšány