Dom P

Moravany nad Váhom
Autori: Tomáš Szőke, Ivan Príkopský, Katarína Príkopská
Foto: Katarína Príkopská