DuboDom

Svätý Jur
Autori: Pavol Šiška
Spolupráca: Peter Sálus , Michal Bažalík
Foto: Dominik Sepp