Elektrárňa Piešťany

Piešťany
Autori: Vladimír Hain, Michal Ganobjak, Martin Paško, Zuzana Zacharová
Foto: Vladimír Hain

„Industriálne dedičstvo má spoločenskú hodnotu, pretože je súčasťou dokumentácie života obyčajných ľudí a ako také poskytuje významný pocit identity.“
Charta industriálneho dedičstva