Rodinný dom Dlhé diely

Bratislava
Autori: Maroš Fečík
Foto: Maroš Fečík

„Je možné prostredníctvom kultúrnej architektúry zachrániť prostredie? A ak nie, aspoň eliminovať nekultúrne zásahy minulosti a vrátiť mu sčasti jeho pridanú hodnotu?“
Maroš Fečík