Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť

Zvolen
Autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková
Foto: Martin Dökereš

„Súčasný interiér vstupuje do historickej pamiatky s prvkami z rekonštrukcie z 60-tych rokov. Výzvou bolo citlivo a jednoznačne zvládnuť kontrast foriem a estetík odlišných časových období.“