Framehouse, Bratislava

Bratislava
Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý
Foto: Maroš Fečík

„Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní.“