grao

Bratislava
Autori: Alan Prekop
Foto: Sarah Weiss

Konceptom návrhu bol od začiatku anglický výraz „HUE“. Ten sa prevtelil do hlavného 16m dlhého osvetlenia kaviarne, ktoré mení farby a každým momentom dodáva interiéru iný ráz a atmosféru. Interiér je očistený od zbytočných nánosov pôvodných uživateľov. Priestor odhalený do svojej pôvodnej nahoty sa stáva veľmi surovým. Na túto surovosť nadväzujú bar a sedenie, ktoré sú zhotovené z obyčajných stavebných materiálov a následne opracované do diskontinuálneho a dekonštruktivného tvaru, ktorý reflektuje schránku interiéru. Sekundárne priestory sklad a sanita sú zhotovené nezarovnanými priečkami, pokrytými reflexnou termofóliou. Svojou štruktúrou a excentrickosťou dotváraju koncept kaviarne „HUE“.