GRAPE FESTIVAL 2022

Trenčín
Autori: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Radoslav Hamara, Šimon Voštinár
Foto: Lousy Auber, Radoslav Hamara

Novým pôsobiskom festivalu Grape sa v roku 2022 stalo letisko v Trenčíne, čo umožnilo komplexné pretransformovanie celého urbanizmu areálu. Na lúke tak vzniká mesto pre 30 000 ľudí na tri dni. Keďže hlavným stavebným materiálom bývajú dočasné plachtové stany, toitoi búdky a slnečníky, jediným svetlým momentom pri snahe priniesť štipku architektúry tam, kde ju nik neočakáva, poskytuje priestorové lešenie. Vďaka nemu mohli návštevníci vchádzať na festival popod dutú pyramídu. Hlavný stage tvoril 32 metrov vysoký trojuholník s premostením ponad pódium. Pavilón s plachtami na húpanie a oddych pred slnkom je nositeľom nápisu SOS KULTÚRA.