HRNČIARSKA

Modra
Autori: Jana Konečná
Spolupráca: Martin Frič - renovácia pôvodných tehlových a kamenných častí, výroba drevených komponentov interiéru, koordinačné práce a pomocné stavebné práce, Doblex s.r.o. - murovacie práce, renovačné práce, štukatérske práce a exteriérové práce + tesárske práce, Tibor Ivanko - spolupráca interiér a exteriér, Maroš Baťo - spolupráca interiér a exteriér, Faircraft s.r.o. - murovacie práce, renovačné práce, štukatérske práce a exteriérové práce + tesárske práce
Foto: Martin Frič

Rodinné domy na Hrnčiarskej ulici sa nachádzajú v centrálnej pamiatkovej zóne mesta Modra. Sú navrhnuté ako rekonštrukcia a novostavba. Oddeľuje a spája ich hradba – pôvodné mestské opevnenie zo začiatku 17. storočia. Obnova pamiatky spočívala v rekonštrukcii pôvodného domu z 19. storočia, archeologickom – historickom výskume miesta a hradby. Navrhnuté boli tri stupne obnovy – obnaženie hradby, rekonštrukcia existujúceho domu a novostavba. Hlavnou úlohou koncepčnej línie obnovy miesta a stavebných objektov bolo, čo najvernejšie odkryť jednotlivé artefakty minulosti tak, aby aj tzv. “neviditeľné“ mohlo dosiahnuť živú hmotu. Výsledkom sú dva rodinné domy v klasickej dispozícii. Dom a stodola.