Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

Brutovce
Autori: Tomáš Bujna
Foto: Stano Dubík

„Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy.“