IST – Rodinný dom

Bratislava
Autori: Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Štefan Polakovič
Foto: Peter Jurkovič

„Dá sa recyklovať typológia, tvaroslovie či dekor slovenskej ľudovej architektúry?“
Peter Jurkovič