KANCELÁRSKA BUDOVA MTS B3

Krivá
Autori: Richard Koseček, Ján Kuva, Ján Jacko, Andrej Valent, Vladimír Kobliška, Ákos Takács Krajinný architekt: Miriam Húšťavová
Spolupráca: Juraj Habovštiak - koncepčný vklad investora, Peter Somorovský - statik
Foto: Vlado Veverka, Juraj Laclavík, Ákos Takács

“Krivá” fasáda sa vinie zvlnenou oravskou krajinou vo viacerých vrstvách, člení hmotu na menšie časti, mierkou sa prispôsobuje drobnejšej zástavbe. Drevenými prvkami fasády odkazuje na typický konštrukčný materiál v regióne. Škála tmavých odtieňov pripomína pôvodné drevené stavby strácajúce sa v krajine. Zeleň na viacerých etážach voľne plynie okolo jednotlivých hmôt, prechádza do interiéru a dotvára výslednú kompozíciu diela. Transparentné vnútorné priestory s výhľadmi do krajiny, vertikálnymi priehľadmi cez átrium a vizuálnym prepojením do výrobnej haly poskytujú inšpiratívne pracovné prostredie, predstavujú prepojenosť kreatívnych tímov so sofistikovanou výrobou.