Komunitné centrum – BÚDA

Žiar nad Hronom
Autori: Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Matúš Šestina, Eva Šestina
Spolupráca: Katarína Urgelová - spolupráca, Matthias M. J. Arnould - spolupráca
Foto: Miroslav Šestina

Búda je ekologicko-komunitné centrum adaptované z objektu bývalej zmrzlinárne. Objekt slúži ako zázemie, kde organizujú swapy oblečenia, prednášky, čítačky. Rovnako funguje ako dielňa či sklad oblečenia. Pri rekonštrukcii bola odstránená pôvodná fasáda obsahujúca azbest. Nové steny sme postavili okolo pôvodnej oceľovej konštrukcie a zarovnali s presahom strechy, čím sme zväčšili vnútorný priestor. Pôvodná konštrukcia ostáva funkčnou súčasťou interiéru. Solitér navrhovaného kvádra má novú homogénnu drevenú fasádu, ktorá zakrýva okná aj dvere a slúži ako treláž pre popínavé rastliny. Architektúra ráta s premenou v čase – agátové drevo postupne zošedne oxidáciou a zarastie zeleňou.