Komunitné centrum Máj

České Budějovice, ČR
Autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan
Foto: SLLA Architekti

„Vytváranie podmienok pre používanie verejného priestoru je nevyhnutnou súčasťou regenerácie existujúcich obytných štvrtí, v ktorých býva väčšina ľudí žijúcich v mestách.“
Michal Sulo