Likerka

Teplice
Autori: Juraj Hubinsky, Peter Kuklica, Martin Smerek
Foto: Juraj Hubinsky, Lousy Auber

Mestský dom v Trenčianskych Tepliciach je svojou polohou predurčený na spoločenskú funkciu. Zadaním bolo zrekonštruovať stavbu a vytvoriť výrobňu vlastných produktov – kúpeľného likéru a ginu. Dom sa očistil od dobových nánosov a otvoril do ulice a parku. V exteriéri pribudla terasa. Likérka je jeden objekt, v ktorom sa odohráva viacero svetov. Chodec pohybujúci sa v exteriéri pozdĺž perforácií na čelnej fasáde nadobúda dojem, že je vo vnútri domu viacero odbytových priestorov, čo bolo želaným efektom. Osou dispozície prechádza chodba, ktorá delí prevádzku na štyri základné celky, ktoré majú každý svoju vizuálnu a priestorovú charakteristiku podľa ich funkcie.