Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko

Bernolákovo
Autori: Aleš Hradecký, Daniel Bartoš
Foto: Andreas Hafenscher

„Vytvárať priestory, kde je radosť žiť a pracovať, je zodpovednou úlohou architektov.“
Daniel Bartoš