Materská škola Guliver

Banská Štiavnica
Autori: Richard Murgaš
Foto: Lukáš Rohárik

„Individuálne zadanie s prioritou času predurčilo voľbu realizácie zámeru ako prestavbu/dostavbu jestvujúceho objektu napriek tomu, že možnosti lokality vylúčili súvisiacu typológiu.“