MESTSKÝ ÚRAD V LEOPOLDOVE

Leopoldov
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený Krajinný architekt: Rastislav Mochnacký
Spolupráca: Martin Ratkoš - stavebná časť, Vladimír Durbák - statika, Viliam Hrubovčák - statika, Marcel Benčík - vizuálna komunikácia, LightLab - svetelný dizajn
Foto: Matej Hakár

Mestský úrad v Leopoldove je komplexom pozostávajúcim z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, novostavby integrujúcej v sebe požadované funkcie a verejného priestoru medzi nimi. Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to „miesto“ v meste. V rámci vnútornej štruktúry nového objektu sú priestorovo artikulované tri hierarchicky najvýznamnejšie priestory. Sobášna sála, miesto spoločenských aktivít a interakcie predstavuje „kolektívnu skúsenosť“. Veľká zasadacia miestnosť predstavuje „demokraciu“. Kancelária primátora predstavuje „reprezentáciu moci“. Jedná sa o budovy verejnej správy, ktoré sa prezentujú jasným architektonickým názorom, správajú sa dôstojne a civilne.