Neformálne monumenty

Bratislava-Petržalka
Autori: František Demeter, Jakub Kopec, Danica Pišteková, Juraj Rattaj, a kol.
Foto: Šimon Parec

Idea intervencií vznikla v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta. V paralele k prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a južnú Európu obnovujeme spoluprácu na rôznych úrovniach: medzi pedagógmi a študentami architektúry, sochárstva, maliarstva či intermédií, medzi vysokou školou, mestskou samosprávou a miestnymi organizáciami, medzi odbornou a laickou verejnosťou. Výsledkom sú tri kolektívne diela pozdĺž Chorvátskeho ramena. Na jednej strane reagujú na dané situácie v parku v súvislosti s plánovanou električkovou traťou, kým na druhej strane formujú metódy, ktoré každému projektu dovoľujú pracovať s rovnakými pravidlami, avšak s potenciálom iného výsledku na inom mieste.