Nehera

Viedeň (Rakúsko)
Autori: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Michaela Dunajská, Lucia Miklová
Spolupráca: Miroslav Král
Foto: Matej Hakár

Nehera store je logickým krokom reinkarnovanej československej módnej značky založenej v 30-tych rokoch Jánom Neherom. Pre svoj prvý kamenný obchodný priestor si vybrala centrum Viedne v parteri obytného domu na Bauernmarkt 8. Trojosovosť priečelia je premietnutá do zadnej obslužnej časti interiéru, v ktorej vytvára zminimalizované funkčné zázemie. A to tak, aby sa maximalizoval priestor predajne. Svojou monochromatickosťou necháva vyniknúť iba priznanú železobetónovú nosnú konštrukciu. Nábytok je navrhnutý na nevyhnutné minimum tak, aby samotnému produktu nič nekonkurovalo.