Nová Dunajská

Bratislava
Autori: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla
Foto: Peter Jurkovič

Obytný dom Nová Dunajská sa nachádza na mieste asanovanej dvojpodlažnej stavby. Stavba svojím objemom dopĺňa uličnú čiaru. Prízemie je venované obchodným priestorom. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádza 20 bytov. Zastúpené sú 1kk, 2kk, 3kk a 4kk byty. Hmota stavby je logicky členená na parter z trvácnych materiálov, hlavnú fasádu s bodovými oknami a ustúpené podlažie so strešnými terasami a akcentom vo forme plastickej fasády. Objekt je druhou fasádou orientovaný do dvora. Dvorová fasáda je charakteristická priebežnými balkónmi a lodžiami.