Nový park

Leopoldov
Autori: Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň
Foto: Ján Kekeli