Obchod Slávica

Bratislava
Autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová
Foto: Tomáš Manina

„Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu.“