Obytný súbor Nová Terasa

Košice
Autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Dušan Chupáč, Mateja Vonkomerová
Foto: Tomáš Manina

„Vzniknutý priestor je zároveň chráneným miestom na aktivity (nielen) pre deti.”
Oliver Sadovský