Oddychová terasa ESET

Bratislava
Autori: Tomáš Dupkala, Štefan Petras, Matúš Repka, Pavol Ružbarský, Barbora Luptáková
Foto: Matej Ďurnek

„Miesto, ktoré ponúka možnosť pracovať a relaxovať iným spôsobom.“
Tomáš Dupkala