Opatová II, Nový dom so starým mlynom

Trenčín - Opatová
Autori: René Dlesk, Tamara Kolaříková
Foto: Filip Beránek

Pri potoku stojí starý mlyn. Mladá rodina sa rozhodne zmeniť svoj domov a usadiť sa tu. Generácie sa striedajú, avšak rešpekt voči práci starších zostáva. Na pôdoryse pôvodných kurníkov a kôlní vzniká nový dom. To, čo zostáva, preberá jazyk, ktorým sa obe generácie dokážu rozprávať. Nové objekty rešpektujú tie pôvodné v materiáloch i formách, bez bázne voči dnešku a jeho potrebám. Nová stavba a jej tvár, akoby tu, v Opatovej nad kostolom, boli odjakživa.