Panelák

Bratislava
Autori: Matej Honč, Richard Kilo
Foto: Matej Hakár

Proces udržateľnej adaptácie. Práca s typizovaným pôdorysom panelových domov zo 60-tych rokov. Definovanosť vzťahov v rodine a miera intimity sa z generácie na generáciu menia. Pôvodnému priestoru chýba ľahkosť. Je príliš rigidný, štruktúrovaný a definovaný. Dispozíciu definuje skeletovo-panelový priestorový rám s osovým rozmerom 3,9 x 3,9 metra a jasne vymedzuje miestnosti. Každú uzavretú, vizuálne a akusticky oddelenú. Túto priestorovú mriežku sa snažíme uchopiť viac ako nositeľa základného ohraničenia priestoru a nie ako nedotknuteľný element striktne definujúci priestory. Schému narúšame jednoduchými otvoreniami. Púšťame svetlo, vytvárame priehľady a hĺbku v miestach, kde nikdy neboli.