Panorama City

Bratislava
Autori: Juraj Hermann
Spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Jana Valachovičová, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Viera Hajasová, Marek Vančo
Foto: Ľubo Stacho

„Výšková dominanta prináša novú kvalitu bývania a nových obyvateľov do územia, kde doteraz dominovali administratíva, obchod, služby a kultúra.“