Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie

Bratislava
Autori: Oliver Kleinert
Spolupráca: Jaroslava Ban, Mariana Bartková, Pavol Pribylinec
Foto: Petra Bošanská