ProLook, nechtové štúdio

Bratislava
Autori: Juraj Skupil, Eva Skupil Bučeková, Martin Bugáň
Foto: Katarína Bako

„Keď mužsko-ženský princíp funguje.“
Eva Skupil Bučeková