Radové domy Záhorské sady – 1. etapa

Bratislava
Autori: Richard Kastel, Peter Kopecký, Martin Hörmann
Foto: Martin Hörmann

„Architektonická askéza stavieb v Záhorských sadoch nie je len nositeľkou slepého uctievania ,minimálu´. Je prostriedkom k poznaniu modernosti bez kŕčov zo zväzujúcej túžby po novosti.“
Laco Bartko