Radový dom v Ľudovej štvrti Bratislava

Bratislava
Autori: Radoslav Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko
Foto: Lenka Némethová

Pri prestavbe sme upravili dispozičné a technické riešenie domu tak, aby spĺňalo súčasné nároky rozrastajúcej sa mladej rodiny, zároveň sme však zachovali pôvodný vizuál typický pre Ľudovú štvrť. Zo strany ulice sa dom prakticky nezmenil, do vnútrobloku pribudla prístavba v minimálnom rozsahu. Otvorenie fasády do záhrady spolu s vyčistením dispozície na prvom podlaží dramaticky zmenilo svetelné pomery v dome, k čomu ešte viac dopomohlo nahradenie pôvodného plného dreveného schodiska ľahkým oceľovým schodiskom bez podstupníc.