RD BOHÚŇOVA

Bratislava
Autori: Ilja Skoček
Spolupráca: Dominika Čerepkaiová - krajinný architekt, Martina Kalivodová - architektka/ spolupráca
Foto: Peter Jurkovič

Rodinný dom Bohúňova je trojpodlažná stavba na pôdorysnej stope pôvodného objektu. Striktný regulatív neumožňoval realizovať stavebný program inak ako na 3 podlažiach. V účelovo vytvorenom suteréne je umiestnená garáž a technické zázemie. Obytná časť domu zaberá 2 nadzemné podlažia. Návrh sa snaží zdvihnutím záhrady a charakterom fasád izolovať od križovatky, susedného školského dvora a areálu trolejbusového depa. Terasou sa orientuje smerom k južnému priečeliu. Striedme materiálové stvárnenie využíva tradičné škrabané omietky a kvalitné zámočnícke remeslo. Interiér je výsledkom pozitívnej klientovej participácie na celkovom koncepte.