Redizajn turistického informačného centra v Košiciach

Košice
Autori: Tomáš Boroš, Maroš Mitro, Ondrej Jurčo
Foto: Maroš Mitro

Vizuálna identita návštevníckeho centra je postavená na podprahových odkazoch, ktoré nahradili výrazné farby a logotypy. Očistením priestorov od nánosov dôb nedávnych, vznikol čistý priestor, v ktorom vyniká krása pôvodných historických klenieb. Kompaktné bloky zariadenia odsadené od obvodových konštrukcií umožňujú voľne vnímať klenutý interiér starej radnice. Integrujú vitríny, sedenie, úložné priestory aj rozvody, čím minimalizujú zásahy do pôvodnej stavebnej podstaty. Povrchy, ktoré odkazujú na oceliarsky priemysel, sú lokálne perforované pravidelným rastrom. Ten umožňuje bez dodatočných zásahov zobrazenie ľubovoľného textu alebo grafického odkazu.