Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla

Banská Štiavnica
Autori: Vladimír Schmidt, Zuzana Schmidt
Foto: Martin Šveda

„Banícky dom na Dolnej Resle prešiel komplexnou obnovou. Dispozícia bola očistená, znehodnotené časti fasád analogicky zrekonštruované, poškodené prvky boli nahradené precízne remeselne spracovanými replikami.“