Rekonštrukcia Jabloňovce

Jabloňovce
Autori: Martin Mihály, Matej Mihalič
Foto: Matej Mihalič

„Originálny a jednoduchý príspevok do tradičnej štruktúry.”
Matej Mihalič