Reming Consult Žilina

Žilina
Autori: Kornel Kobák, Ivana Némethová, Peter Vitko
Foto: Soňa Sadloňová

„Striedmy výber architektonických prvkov, nábytku, farebnosti, materiálov a sústredenie sa na samotný priestor.“
Kornel Kobák