REZIDENCIA VALČÍKOVA

Praha, Česká republika
Autori: Ilja Skoček, Rudolf Netík
Spolupráca: Danica Ščepková - architektka/spolupráca, Barbora Navrátilová - krajinná architektka
Foto: Filip Šlapal

Rezidencia Valčíkova je 5 podlažný bytový dom vo vilovej štvrti Holešovičky v Prahe. Pôdorys tvorí štvorec s rozmermi 12x12m s náročky odsadeným komunikačným jadrom. Vzniká tým kompaktný keramický kubus obytnej časti domu s apendixami betonových konštrukcií schodísk a terás. V dome je 5 bytov, ktorých dispozícia sa špirálovite stáča okolo nosného stredného stĺpa. Pozícia obytných izieb a spální tak optimálne reaguje na okolitý svahovitý terén. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby. Zámerom bolo, aby sa dom kontextuálne začlenil do susednej zástavby a splynul s okolím.