Rodinný dom CLT16

Záhorská Bystrica
Autori: Juraj Molnár, Ľubomír Peráček ml., Ľubomír Peráček st.
Spolupráca: Michal Grec, Jakub Študenc, Richard Schultz
Foto: Ľubomír Peráček ml.

Hmotové riešenie domu na pozemku s existujúcou zeleňou bolo od začiatku predurčené pre átriovú dispozíciu. Členenie na dennú a nočnú časť v samostatných traktoch je umocnené vstupom v ich krížení. Hmote dominuje výrazná krytá terasa, orientovaná do átria. Konštrukcia domu a jeho kompozícia komunikuje s okolitou prírodou a vytvára s ním harmonickú jednotu. Odzrkadlilo sa to v použitých materiáloch konštrukcie a fasády, ako i v kompozícii otvorov prepájajúcich interiér s terasou, kopírujúcou existujúci terén. Originálnou súčasťou dispozície je obytná chodba, ktorú od átria oddeľuje veľká sklená stena. Tento priestor poskytuje funkciu čitárne, relaxačnej miestnosti, či možnosť hry na piano.