Rodinný dom Partizánska

Bratislava
Autori: Ján Studený, David Kopecký
Foto: Olja Triaška Štefanovič

„Dielo je výsledkom úvah o časopriestorových súvislostiach pozemku v kontexte svojich hraníc a objemu domu stojacom na ňom.“
Ján Studený